Patti Smith

Information about Patti Smith

Born
1946, Chicago, Illinois, USA